Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

KŘIVKA Zbyněk, MEDUNA Alexander a SCHÖNECKER Rudolf. Generation of Languages by Rewriting Systems that Resemble Automata. International Journal of Foundations of Computer Science. 2006, roč. 17, č. 5, s. 1223-1229. ISSN 0129-0541.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Generation of Languages by Rewriting Systems that Resemble Automata
Název (cs):Generování jazyků přepisujícími systémy podobající se automatům
Strany:1223-1229
Kniha:International Journal of Foundations of Computer Science
Rok:2006
Časopis:International Journal of Foundations of Computer Science, roč. 17, č. 5, SG
ISSN:0129-0541
URL:http://www.worldscinet.com/journals/ijfcs/17/1705/S0129054106004352.html [HTML]
Klíčová slova
#-přepisující systémy; programované gramatiky; nekonečná hierarchie; konečný index
Anotace
Tento článek představuje a diskutuje #-přepisující systémy, které reprezentují jazyk-generující model podobající se automatům tím, že používá konečný počet stavů bez neterminálních symbolů. Demonstruje, že tyto systémy přirozeným způsobem charakterizují zavedenou nekonečnou hierarchii tříd jazyků daných programovanými gramatikami konečného indexu. V závěru článku je navrženo několik variant #-přepisujících systémů.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Zbyn{\v{e}}k K{\v{r}}ivka and Alexander Meduna and
	Rudolf Sch{\"{o}}necker},
   title = {Generation of Languages by Rewriting Systems that
	Resemble Automata},
   pages = {1223--1229},
   booktitle = {International Journal of Foundations of Computer Science},
   journal = {International Journal of Foundations of Computer Science},
   volume = 17,
 number = 5,
   year = 2006,
   ISSN = {0129-0541},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8129}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https