Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

KŘIVKA Zbyněk, MEDUNA Alexander a SCHÖNECKER Rudolf. Reducing Deep Pushdown Automata and Infinite Hierarchy. In: MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Mikulov: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2006, s. 214-221. ISBN 80-214-3287-X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Reducing Deep Pushdown Automata and Infinite Hierarchy
Název (cs):Redukující hluboké zásobníkové automaty a nekonečná hierarchie
Strany:214-221
Sborník:MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Konference:2nd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science -- MEMICS'06
Místo vydání:Mikulov, CZ
Rok:2006
ISBN:80-214-3287-X
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
Automata Theory, Top-Down Parser, Bottom-Up Parser, Deep Pushdown Automata, Infinite hierarchy, Reduction Operation, Shift Operation
Anotace
Příspěvek prezentuje redukující variantu hlubokých zásobníkových automatů. Hluboké zásobníkové automaty jsou nové zobecnění klasického zásobníkového automatu. Základní myšlenka modifikace se skládá s umožnění těmto automatům přistupovat hlouběji do zásobníku a tam redukovat neprázdné řetězce na nevstupní symboly. Princip je podobný analýze zdola nahoru simulující bezkontextovou gramatiku prostřednictvím klasického zásobníkového automatu až na to, že čteme vstup zprava doleva.
Dále článek prezentuje výsledky o ekvivalenci redukujících zásobníkových automatů s n-limitovanými stavovými gramatikami a o nekonečné hierarchii na této ekvivalenci založené. V závěru zmiňuje modifikace a otevřený problém.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zbyn{\v{e}}k K{\v{r}}ivka and Alexander Meduna and
	Rudolf Sch{\"{o}}necker},
   title = {Reducing Deep Pushdown Automata and Infinite
	Hierarchy},
   pages = {214--221},
   booktitle = {MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and
	Engineering Methods in Computer Science},
   year = 2006,
   location = {Mikulov, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {80-214-3287-X},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8193}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.15.215
Přepnout na https