Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

BIDLO Radek, BLATNÝ Petr a MEDUNA Alexander. Vertical Context in Phrase-Structure Grammars. In: Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2006). Mikulov: Vysoké učení technické v Brně, 2006, s. 17-23. ISBN 80-214-3287-X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Vertical Context in Phrase-Structure Grammars
Název (cs):Vertikální kontext v obecných gramatikách
Strany:17-23
Sborník:Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2006)
Konference:2nd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science -- MEMICS'06
Místo vydání:Mikulov, CZ
Rok:2006
ISBN:80-214-3287-X
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Klíčová slova
obecné gramatiky, vertikální kontext, vertikální omezení
Anotace
Příspěvek zavádí derivační tabulky, které reprezentují jednotlivé derivace jako celek vertikálním způsobem. Tyto tabulky jsou získány sepsáním jednotlivých po sobě jdoucích větných forem  v derivaci pod sebe. Předkládaný článek zavádí a diskutuje některá vertikální omezení kladená na sloupce těchto tabulek. Ukazuje, že i některá jednoduchá a přirozená omezení snižují sílu gramatik typu 0.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Radek Bidlo and Petr Blatn{\'{y}} and Alexander
	Meduna},
   title = {Vertical Context in Phrase-Structure Grammars},
   pages = {17--23},
   booktitle = {Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering
	Methods in Computer Science (MEMICS 2006)},
   year = 2006,
   location = {Mikulov, CZ},
   publisher = {Brno University of Technology},
   ISBN = {80-214-3287-X},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8235}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4
Přepnout na https