Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

BIDLO Radek, BLATNÝ Petr a MEDUNA Alexander. Context-Free and E0L Derivations over Free Groups. Schedae Informaticae. Krakov: 2007, roč. 2007, č. 16, s. 14-24. ISSN 0860-0295.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Context-Free and E0L Derivations over Free Groups
Název (cs):Bezkontextové a E0L derivace nad volnými grupami
Strany:14-24
Kniha:Schedae Informaticae
Místo vydání:Krakow, PL
Rok:2007
Časopis:Schedae Informaticae, roč. 2007, č. 16, Krakov, PL
ISSN:0860-0295
Klíčová slova
context-free grammars, E0L grammars, derivations, free groups
Anotace
V bezkontextových a E0L gramatikách popisovaných v tomto článku jsou derivace zavedeny nad volnými grupami, místo nad volnými monoidy. Je dokázáno, že obě gramatiky s derivacemi zavedenými tímto způsobem popisují třídu rekurzívně vyčíslitelných jazyků. Přesněji je tato charakterizace založena na osmi-nonterminálových bezkontextových gramatikách a šestinonterminálových E0L gramatikách nad volnými grupami.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Radek Bidlo and Petr Blatn{\'{y}} and Alexander
	Meduna},
  title = {Context-Free and E0L Derivations over Free Groups},
  pages = {14--24},
  booktitle = {Schedae Informaticae},
  journal = {Schedae Informaticae},
  volume = 2007,
 number = 16,
  year = 2007,
  location = {Krakow, PL},
  ISSN = {0860-0295},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8271}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https