Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

KOPEČEK Tomáš, MEDUNA Alexander a ŠVEC Martin. Equivalent language models that closely simulate one another and their illustration in terms of L systems. International Journal of Computer Mathematics. 2007, roč. 2007, č. 84, s. 1555-1566. ISSN 0020-7160.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Equivalent language models that closely simulate one another and their illustration in terms of L systems
Název (cs):Podobne derivace v ekvivalentnich gramatikach
Strany:1555-1566
Kniha:International Journal of Computer Mathematics
Místo vydání:GB
Rok:2007
Časopis:International Journal of Computer Mathematics, roč. 2007, č. 84, GB
ISSN:0020-7160
Vydavatel:Taylor & Francis Informa plc
Klíčová slova
equivalent grammars
Anotace
Jsou studovany podobne derivace v ekvivalentnich gramatikach.
Abstrakt
Jsou studovany podobne derivace v ekvivalentnich gramatikach.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Kope{\v{c}}ek and Alexander
	Meduna and Martin {\v{S}}vec},
  title = {Equivalent language models that closely simulate
	one another and their illustration in terms of L
	systems},
  pages = {1555--1566},
  booktitle = {International Journal of Computer Mathematics},
  journal = {International Journal of Computer Mathematics},
  volume = 2007,
 number = 84,
  year = 2007,
  publisher = {Taylor \& Francis Informa plc},
  ISSN = {0020-7160},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8288}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https