Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

BIDLO Radek, BLATNÝ Petr a MEDUNA Alexander. Automata with Two-Sided Pushdowns Defined over Free Groups Generated by Reduced Alphabets. Kybernetika. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 21-35. ISSN 0023-5954.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Automata with Two-Sided Pushdowns Defined over Free Groups Generated by Reduced Alphabets
Název (cs):Automaty s oboustrannými zásobníky definovanými nad volnými grupami generovanými redukovanými abecedami
Strany:21-35
Kniha:Kybernetika
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2007
Časopis:Kybernetika, roč. 2007, č. 1, CZ
ISSN:0023-5954
Klíčová slova
zásobníkové automaty, modifikace, rekurzívně vyčíslitelné jazyky
Anotace
Článek představuje a diskutuje modifikaci zásobníkových automatů. Tato modifikace je založena na oboustranných zásobnících, do kterých jsou symboly vkládány z obou stran. Tyto zásobníky nejsou definovány nad volnými monoidy, ale nad volnými grupami a mohou být zkráceny pouze standardní grupovou redukcí. Je demonstrováno, že tyto automaty charakterizují třídu rekurzívně vyčíslitelných jazyků i když jsou volné grupy generovány ne více než čtyřmi symboly.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Radek Bidlo and Petr Blatn{\'{y}} and Alexander
	Meduna},
  title = {Automata with Two-Sided Pushdowns Defined over
	Free Groups Generated by Reduced Alphabets},
  pages = {21--35},
  booktitle = {Kybernetika},
  journal = {Kybernetika},
  volume = 2007,
 number = 1,
  year = 2007,
  location = {Praha, CZ},
  ISSN = {0023-5954},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8289}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https