Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MASOPUST Tomáš a MEDUNA Alexander. Descriptional Complexity of Semi-Conditional Grammars. Information Processing Letters. Amsterdam: Elsevier Science, 2007, roč. 104, č. 1, s. 29-31. ISSN 0020-0190.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Descriptional Complexity of Semi-Conditional Grammars
Název (cs):Popisná složitost polopodmínkových gramatik
Strany:29-31
Kniha:Information Processing Letters
Místo vydání:Amsterdam, NL
Rok:2007
Časopis:Information Processing Letters, roč. 104, č. 1, Amsterdam, NL
ISSN:0020-0190
URL:http://dx.doi.org/10.1016/j.ipl.2007.05.002 [HTML]
Klíčová slova
formal languages, semi-conditional grammars, descriptional complexity
Anotace
Je studována popisná složitost polopodmínkových gramatik vzhledem k počtu neterminálů, stupni a počtu podmínkových pravidel.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Masopust and Alexander Meduna},
  title = {Descriptional Complexity of Semi-Conditional
	Grammars},
  pages = {29--31},
  booktitle = {Information Processing Letters},
  journal = {Information Processing Letters},
  volume = 104,
 number = 1,
  year = 2007,
  location = {Amsterdam, NL},
  ISSN = {0020-0190},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8295}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.205.66.1
Přepnout na https