Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MASOPUST Tomáš a MEDUNA Alexander. Descriptional Complexity of Generalized Forbidding Grammars. In: Proceedings of 9th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems. High Tatras, Slovakia: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2007, s. 170-177. ISBN 978-80-7097-688-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Descriptional Complexity of Generalized Forbidding Grammars
Název (cs):Popisná složitost zobecněných zakazujících gramatik
Strany:170-177
Sborník:Proceedings of 9th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems
Konference:9th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems
Místo vydání:High Tatras, Slovakia, SK
Rok:2007
ISBN:978-80-7097-688-3
Vydavatel:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Klíčová slova
formal languages, descriptional complexity, generalized forbidding grammars
Anotace
Je studována popisná složitost zobecněných zakazujících gramatik.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Masopust and Alexander Meduna},
   title = {Descriptional Complexity of Generalized Forbidding
	Grammars},
   pages = {170--177},
   booktitle = {Proceedings of 9th International Workshop on Descriptional
	Complexity of Formal Systems},
   year = 2007,
   location = {High Tatras, Slovakia, SK},
   publisher = {University of Pavol Jozef {\v{S}}af{\'{a}}rik},
   ISBN = {978-80-7097-688-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8350}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https