Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MEDUNA Alexander a TECHET Jiří. Reduction of Scattered Context Generators of Sentences Preceded by Their Leftmost Parses. In: Proceedings of 9th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems. High Tatras: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2007, s. 178-185. ISBN 978-80-7097-688-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Reduction of Scattered Context Generators of Sentences Preceded by Their Leftmost Parses
Název (cs):Redukce generátorů vět předcházených jejich nejlevějšími rozbory
Strany:178-185
Sborník:Proceedings of 9th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems
Konference:9th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems
Místo vydání:High Tatras, SK
Rok:2007
ISBN:978-80-7097-688-3
Vydavatel:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Klíčová slova
gramatiky s rozptýleným kontextem, kanonické derivace, rozbory, popisná složitost
Anotace
V této práci jsou použity gramatiky s rozptýleným kontextem ke generování vět předcházených odpovídajícími rozbory --  sekvencemi návěští pravidel použitých během derivace. Jsou diskutovány jejich kanonické verze, které provádějí derivace nejlevějším způsobem, a dále je demonstrováno, že pro každý rekurzivně spočetný jazyk L existuje gramatika s rozptýleným kontextem jejíž jazyk je složen z vět L předcházených jejich nejlevějšími rozbory. Navíc je tato charakterizace dosažena pomocí gramatik s redukovaným počtem nonterminálů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Alexander Meduna and Ji{\v{r}}{\'{i}} Techet},
   title = {Reduction of Scattered Context Generators of
	Sentences Preceded by Their Leftmost Parses},
   pages = {178--185},
   booktitle = {Proceedings of 9th International Workshop on Descriptional
	Complexity of Formal Systems},
   year = 2007,
   location = {High Tatras, SK},
   publisher = {University of Pavol Jozef {\v{S}}af{\'{a}}rik},
   ISBN = {978-80-7097-688-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8361}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https