Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MEDUNA Alexander a TECHET Jiří. Canonical Scattered Context Generators of Sentences with Their Parses. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2007, roč. 2007, č. 389, s. 73-81. ISSN 0304-3975.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Canonical Scattered Context Generators of Sentences with Their Parses
Název (cs):Kanonické generování vět s jejich rozbory pomocí gramatik s rozptýleným kontextem
Strany:73-81
Místo vydání:FR
Rok:2007
Časopis:Theoretical Computer Science, roč. 2007, č. 389, Paris, FR
ISSN:0304-3975
Klíčová slova
gramatiky s rozptýleným kontextem, kanonické derivace, rozbory, vyjadřovací síla gramatik
Anotace
Generátory vět založené na gramatikách s rozptýleným kontextem provádějí derivaci vět následovaných odpovídajícími rozbory. Práce se zabývá použitím dvou kanonických verzí, které provádějí derivaci nejlevějším nebo nejpravějším způsobem. Je ukázáno, že ke každému rekurzivně vyčíslitelnému jazyku L existuje takový generátor, že je jeho jazyk složen větami následovanými rozborem. Tento výsledek je založen na gramatikách obsahujících nejvýše šest nonterminálů.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Alexander Meduna and Ji{\v{r}}{\'{i}} Techet},
   title = {Canonical Scattered Context Generators of
	Sentences with Their Parses},
   pages = {73--81},
   journal = {Theoretical Computer Science},
   volume = 2007,
 number = 389,
   year = 2007,
   ISSN = {0304-3975},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8377}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https