Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

LUKÁŠ Roman a MEDUNA Alexander. General Multigenerative Grammar Systems. In: Information Systems and Formal Models ISIM, WFM '07. Hradec nad Moravicí: Slezská univerzita v Opavě, 2007, s. 205-212. ISBN 978-80-7248006-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:General Multigenerative Grammar Systems
Název (cs):Obecné multigenerativní gramatické systémy
Strany:205-212
Sborník:Information Systems and Formal Models ISIM, WFM '07
Konference:2nd International Workshop on Formal Models WFM'07
Místo vydání:Hradec nad Moravicí, CZ
Rok:2007
ISBN:978-80-7248006-7
Vydavatel:Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova
Gramatický systém, maticová gramatika, obecná derivace.
Anotace
Tento článek prezentuje nové modely pro jazyky generované maticovými gramatikami. Tyto modely jsou založené na multigenerativních gramatických systémech, které paralelně generují několik řetězců. Základní složky těchto modelů jsou bezkontextové gramatiky, které provádějí obecnou derivaci. Přepisovací nonterminál jsou vybrány z konečné množiny kontrolovacích pravidel.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Roman Luk{\'{a}}{\v{s}} and Alexander Meduna},
   title = {General Multigenerative Grammar Systems},
   pages = {205--212},
   booktitle = {Information Systems and Formal Models ISIM, WFM '07},
   year = 2007,
   location = {Hradec nad Moravic{\'{i}}, CZ},
   publisher = {Silesian University},
   ISBN = {978-80-7248006-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8383}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https