Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

KŘIVKA Zbyněk, MEDUNA Alexander a SMRČEK Jaromír. n-Right-Linear #-Rewriting Systems. In: Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007). Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, s. 105-112. ISBN 978-80-7355-077-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:n-Right-Linear #-Rewriting Systems
Název (cs):n-pravě-lineární #-přepisovací systémy
Strany:105-112
Sborník:Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007)
Konference:MEMICS'07 -- 3rd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Místo vydání:Znojmo, CZ
Rok:2007
ISBN:978-80-7355-077-6
Vydavatel:Ing. Zdeněk Novotný, CSc.
URL:https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/db/vav/publication.php?file=%2Fpub%2F8498%2Fkrivka_memics2007_cameraready.pdf&id=8498 [PDF]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconkrivka_memics2007_cameraready.pdf163 KB2007-10-28 21:25:47
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
#-přepisovací systémy konečného indexu, pravě-lineární #-přepisovací systémy, m-paralelní n-pravě-lineární jednoduché maticové jazyky, nekonečné hierarchie tříd jazyků
Anotace
Tento příspěvek diskutuje #-přepisovací systémy, které reprezentují jednoduché jazyk-definující zařízení, které kombinuje automaty a gramatiky. Stejně jako automaty používá konečně mnoho stavů bez neterminálů; na druhou stranu stejně jako gramatiky generuje jazyk. Příspěvek zavádí n-pravě-lineární #-přepisovací systémy charakterizující nekonečnou hierarchii tříd jazyků definovaných m-paralelnímu n-pravě-lineárními jednoduchými maticovými gramatikami.  Dále zavádí jisté přímočaré omezení přepisovaní těchto systémů a demonstruje, že pod tímto omezením generují pouze třídu pravě-lineárních jazyků. V závěru navrhuje několik variant #-přepisovacích systémů k budoucímu studiu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zbyn{\v{e}}k K{\v{r}}ivka and Alexander Meduna and
	Jarom{\'{i}}r Smr{\v{c}}ek},
   title = {n-Right-Linear \#-Rewriting Systems},
   pages = {105--112},
   booktitle = {Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering
	Methods in Computer Science (MEMICS 2007)},
   year = 2007,
   location = {Znojmo, CZ},
   publisher = {Ing. Zden{\v{e}}k Novotn{\'{y}}, CSc.},
   ISBN = {978-80-7355-077-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8498}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https