Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MEDUNA Alexander, LUKÁŠ Roman a FIALA Jiří. Homogeneous Multicontinuous Grammars and Their Reduction. In: MEMICS 2007 Proceedings. Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, s. 90-96. ISBN 978-80-7355-077-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Homogeneous Multicontinuous Grammars and Their Reduction
Název (cs):Homogenní rozšířené multigramatiky a jejich redukce
Strany:90-96
Sborník:MEMICS 2007 Proceedings
Konference:MEMICS'07 -- 3rd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Místo vydání:Znojmo, CZ
Rok:2007
ISBN:978-80-7355-077-6
Vydavatel:Ing. Zdeněk Novotný, CSc.
Klíčová slova
rozšířené multigramtiky, homogenní gramatiky, popisová složitost
Anotace
Tento příspěvek se zabývá homogenními rozšířenými multigramtikami, kde každý selektor má všechny své části identické. Je zde dokázáno, že každý rekurzivně vyčíslitelný jazyk je genovatelný homogenní rozšířenou multigramtikou s 5 neterminály, 5 selektory a každý selektor má právě 2 aktivní části.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Alexander Meduna and Roman Luk{\'{a}}{\v{s}} and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Fiala},
   title = {Homogeneous Multicontinuous Grammars and Their
	Reduction},
   pages = {90--96},
   booktitle = {MEMICS 2007 Proceedings},
   year = 2007,
   location = {Znojmo, CZ},
   publisher = {Ing. Zden{\v{e}}k Novotn{\'{y}}, CSc.},
   ISBN = {978-80-7355-077-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8532}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https