Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MASOPUST Tomáš, MEDUNA Alexander a ŠIMÁČEK Jiří. Two Power-Decreasing Derivation Restrictions in Generalized Scattered Context Grammars. Acta Cybernetica. 2008, roč. 18, č. 4, s. 783-793. ISSN 0324-721X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Two Power-Decreasing Derivation Restrictions in Generalized Scattered Context Grammars
Název (cs):Dvě omezení snižující sílu zobecněných gramatik s rozptýleným kontextem
Strany:783-793
Kniha:Acta Cybernetica
Místo vydání:Szeged, HU
Rok:2008
Časopis:Acta Cybernetica, roč. 18, č. 4, US
ISSN:0324-721X
URL:http://www.inf.u-szeged.hu/actacybernetica/edb/vol18n4/Masopust_2008_ActaCybernetica.xml [HTML]
Klíčová slova
scattered context grammar, grammatical generalization, derivation restriction, generative power.
Anotace
Článek zavádí a diskutuje zobecněné gramatiky s rozptýleným kontextem založené na sekvencích pravidel, jejichž levé strany jsou tvořeny řetězci neterminálů místo standardního jednoho neterminálu. Studovány jsou dvě omezení v těchto gramatikách. První omezení vyžaduje, aby se všechny přepisované symboly jakéhokoliv derivačního kroku vyskytovaly v prvních k symbolech prvního souvislého bloku neterminálů. Druhé pak definuje derivace, jejichž jednotlivé větné formy nemají více než k neterminálů. Hlavním výsledkem článku je, že obě omezení vedou ke snížení síly těchto gramatik na sílu bezkontextových gramatik.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Masopust and Alexander Meduna
	and Ji{\v{r}}{\'{i}} {\v{S}}im{\'{a}}{\v{c}}ek},
  title = {Two Power-Decreasing Derivation Restrictions in
	Generalized Scattered Context Grammars},
  pages = {783--793},
  booktitle = {Acta Cybernetica},
  journal = {Acta Cybernetica},
  volume = 18,
 number = 4,
  year = 2008,
  location = {Szeged, HU},
  ISSN = {0324-721X},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8546}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https