Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MASOPUST Tomáš a MEDUNA Alexander. On Descriptional Complexity of Partially Parallel Grammars. Fundamenta Informaticae. Amsterdam: IOS Press, 2008, roč. 87, č. 3, s. 407-415. ISSN 0169-2968.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Descriptional Complexity of Partially Parallel Grammars
Název (cs):O popisné složitosti částečně paralelních gramatik
Strany:407-415
Rok:2008
Časopis:Fundamenta Informaticae, roč. 87, č. 3, Amsterdam, NL
ISSN:0169-2968
URL:http://fi.mimuw.edu.pl/vol87.html [HTML]
Klíčová slova
formal languages, scattered context grammars, multisequential grammars, multicontinuous grammars, descriptional complexity
Anotace
Článek upravuje některé výsledky týkající se popisné složitosti částečně paralelních gramatik. Ukazuje, že každý rekurzívně spočetný jazyk je generovaný gramatikou s rozptýleným kontextem se čtyřmi neterminály a ne více jak čtyřmi pravidly, která nejsou bezkontextová, multisekvenční gramatikou mající dva neterminály a dva selektory a multicontinuous gramatikou mající tři neterminály a dva selektory.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Masopust and Alexander Meduna},
   title = {On Descriptional Complexity of Partially Parallel
	Grammars},
   pages = {407--415},
   journal = {Fundamenta Informaticae},
   volume = 87,
 number = 3,
   year = 2008,
   ISSN = {0169-2968},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8605}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https