Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MASOPUST Tomáš a MEDUNA Alexander. On Pure Multi-Pushdown Automata that Perform Complete-Pushdown Pops. In: Automata and Formal Languages. The 12th International Conference, AFL 2008, Balatonfured, Hungary, May 27-30, 2008, Proceedings. Balatonfured: Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, 2008, s. 325-336. ISBN 978-963-311-367-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Pure Multi-Pushdown Automata that Perform Complete-Pushdown Pops
Název (cs):O čistých zásobníkových automatech, které provádí úplný zásobníkový pop
Strany:325-336
Sborník:Automata and Formal Languages. The 12th International Conference, AFL 2008, Balatonfured, Hungary, May 27-30, 2008, Proceedings
Konference:The 12th International Conference on Automata and Formal Languages
Místo vydání:Balatonfured, HU
Rok:2008
ISBN:978-963-311-367-7
Vydavatel:Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences
Klíčová slova
pure multi-pushdown automaton, complete-pushdown pop, infinite hierarchy
Anotace
Článek zavádí a studuje čisté zásobníkové automaty, které vymazávají symboly ze zásobníků pouze provedením úplného zásobníkového popu. Během této operace se celý zásobník porovná s prefixem vstupního řetězce a když se shodují, tak je celý zásobník vyprázdněn a čtecí hlava se na vstupu posune za tento řetězec. Článek dokazuje, že tyto automaty definují nekonečnou hierarchii jazykových tříd. Rovněž je studován případ, kdy automat může svoje zásobníky spojovat a vytvářet nové zásobníky.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Masopust and Alexander Meduna},
   title = {On Pure Multi-Pushdown Automata that Perform
	Complete-Pushdown Pops},
   pages = {325--336},
   booktitle = {Automata and Formal Languages. The 12th International
	Conference, AFL 2008, Balatonfured, Hungary, May 27-30,
	2008, Proceedings},
   year = 2008,
   location = {Balatonfured, HU},
   publisher = {Computer and Automation Research Institute, Hungarian
	Academy of Sciences},
   ISBN = {978-963-311-367-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8610}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https