Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MEDUNA Alexander a TECHET Jiří. Scattered Context Grammars that Erase Nonterminals in a Generalized k-Limited Way. Acta Informatica. 2008, roč. 45, č. 7, s. 593-608. ISSN 0001-5903.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Scattered Context Grammars that Erase Nonterminals in a Generalized k-Limited Way
Název (cs):Gramatiky s rozptýleným kontextem vymazávající nonterminály zobecněným k-limitovaným způsobem
Strany:593-608
Rok:2008
Časopis:Acta Informatica, roč. 45, č. 7, DE
ISSN:0001-5903
URL:http://www.springerlink.com/content/y23m0j1722143252/ [HTML]
Klíčová slova
gramatiky s rozptýleným kontextem, vymazávání nonterminálů, vymazávací pravidla
Anotace
Gramatika s rozptýleným kontextem vymazává nonterminály zobecněným k-limitovaným způsobem, kde k je celé kladné číslo, jestliže v každé větné formě derivace, každý z jejích podřetězců složených z nonterminálů, ze kterých gramatika generuje prázdné řetězce, je délky nejvýše k. Je dokázáno, že pokud gramatika s rozptýleným kontextem generuje své věty tímto způsobem, může být převedena na gramatiku s rozptýleným kontextem bez vymazávacích pravidel, což obecně není možné.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Alexander Meduna and Ji{\v{r}}{\'{i}} Techet},
   title = {Scattered Context Grammars that Erase Nonterminals
	in a Generalized k-Limited Way},
   pages = {593--608},
   journal = {Acta Informatica},
   volume = 45,
 number = 7,
   year = 2008,
   ISSN = {0001-5903},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8787}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https