Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MASOPUST Tomáš a MEDUNA Alexander. On Pure Multi-Pushdown Automata that Perform Complete Pushdown Pops. Acta Cybernetica. 2009, roč. 19, č. 2, s. 537-552. ISSN 0324-721X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Pure Multi-Pushdown Automata that Perform Complete Pushdown Pops
Název (cs):O čistých multi-zásobníkových automatech, které provádí úplný zásobníkový pop
Strany:537-552
Místo vydání:US
Rok:2009
Časopis:Acta Cybernetica, roč. 19, č. 2, US
ISSN:0324-721X
Klíčová slova
Pure multi-pushdown automaton, complete pushdown pop, infinite hierarchy.

Anotace
Článek diskutuje čisté multizásobníkové automaty, které odstraňují symboly ze zásobníků pouze tak, že provedou úplný zásobníkový pop. To znamená, že během operace pop je celý obsah zásobníku porovnán s prefixem vstupu a pokud se shodují, celý obsah zásobníku je smazán a odpovídající prefix vstupu přečten. V článku je ukázáno, že tyto automaty definují nekonečnou hierarchii tříd jazyků, jenž je shodná s nekonečnou hierarchií tříd jazyků generovaných pravě lineárními prostými maticovými gramatikami. Navíc jsou diskutována některá rozšíření těchto automatů, jako např. možnost spojit dva zásobníky v jeden, či vytvoření zásobníku nového.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Masopust and Alexander Meduna},
   title = {On Pure Multi-Pushdown Automata that Perform
	Complete Pushdown Pops},
   pages = {537--552},
   journal = {Acta Cybernetica},
   volume = 19,
 number = 2,
   year = 2009,
   ISSN = {0324-721X},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9084}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.15.215
Přepnout na https