Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

LUKÁŠ Roman a MEDUNA Alexander. Multigenerative Grammar Systems and Matrix Grammars. Kybernetika. 2010, roč. 46, č. 1, s. 68-82. ISSN 0023-5954.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Multigenerative Grammar Systems and Matrix Grammars
Název (cs):Multigenerativní gramatické systémy a maticové gramatiky
Strany:68-82
Místo vydání:CZ
Rok:2010
Časopis:Kybernetika, roč. 46, č. 1, CZ
ISSN:0023-5954
URL:http://www.dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/140054/Kybernetika_46-2010-1_5.pdf [PDF]
Klíčová slova
multigenerativní gramatické systémy, maticové gramatiky
Anotace
Multigenerativní gramatické systémy jsou založeny na spolupracujících bezkontextových gramatikách, které souběžně generují své řetězce pomocí pravidly-řízeného přepisování nebo pomocí neterminály-řízeného přepisování. Po dokončení souběžného generování jsou tyto řetězce zkombinovány pomocí běžných operací nad řetězci, abychom získali klasické řetězce výsledného jazyka generovaného těmito systémy. Tento článek dokazuje, že tyto systémy jsou ekvivalentní s maticovými gramatikami. Navíc demonstruje, že tyto systémy s libovolným počtem komponent jsou ekvivalentní systémům pouze se dvěma komponentami. Také článek poznamenává, že ani zavedením nejlevějšího přepisování získáme systém ještě silnější než ten pracující obecným způsobem.
Abstrakt
Článek diskutuje multigenerativní gramatické systémy a maticové gramatiky.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Roman Luk{\'{a}}{\v{s}} and Alexander Meduna},
   title = {Multigenerative Grammar Systems and Matrix
	Grammars},
   pages = {68--82},
   journal = {Kybernetika},
   volume = 46,
 number = 1,
   year = 2010,
   ISSN = {0023-5954},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9437}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https