Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MEDUNA Alexander, ČERMÁK Martin a MASOPUST Tomáš. Some Power-Decreasing Derivation Restrictions in Grammar Systems. Schedae Informaticae. Krakov: 2011, roč. 2010, č. 19, s. 23-34. ISSN 0860-0295.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Some Power-Decreasing Derivation Restrictions in Grammar Systems
Název (cs):Oslabující omezení na derivacích v gramatických systémech
Strany:23-34
Kniha:Schedae Informaticae
Místo vydání:PL
Rok:2011
Časopis:Schedae Informaticae, roč. 2010, č. 19, Krakov, PL
ISSN:0860-0295
Klíčová slova
Grammar systems, derivation restriction, generative power.
Anotace
Článek zavádí levá omezení na derivacích v CD gramatických systémech, s frázově strukturovanými gramatikami, řízených regulárním jazykem.
První omezení požaduje, aby každá produkce byla vždy aplikována uvnitř prvních k neterminálů, pro nějaké k=1,...,n, v každé větné formě. Druhé omezení říká kolik bloků neterminálů může být v každé větné formě.
Třetí omezení rozšiřuje druhé a říká kolik bloků neterminálů s limitovanou délkou může být v každé větné formě.
Ukážeme, že nad těmito omezeními gramatické systémy generují různé rodiny jazyků. 
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Alexander Meduna and Martin {\v{C}}erm{\'{a}}k and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Masopust},
   title = {Some Power-Decreasing Derivation Restrictions in
	Grammar Systems},
   pages = {23--34},
   booktitle = {Schedae Informaticae},
   journal = {Schedae Informaticae},
   volume = 2010,
 number = 19,
   year = 2011,
   ISSN = {0860-0295},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9509}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.205.66.1
Přepnout na https