Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

ČERMÁK Martin a MEDUNA Alexander. n-Accepting Restricted Pushdown Automata Systems. In: 13th International Conference on Automata and Formal Languages. Nyíregyháza: Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, 2011, s. 168-183. ISBN 978-615-5097-19-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:n-Accepting Restricted Pushdown Automata Systems
Název (cs):n-Přijímající omezené systémy zásobníkových automatů
Strany:168-183
Sborník:13th International Conference on Automata and Formal Languages
Konference:13th International Conference on Automata and Formal Languages
Místo vydání:Nyíregyháza, HU
Rok:2011
ISBN:978-615-5097-19-5
Vydavatel:Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences
Klíčová slova
restricted automata system, n-generation, n-string, n-language, n-acceptance
Anotace
Článek se zabývá n-přijímajícími automatovými systemy, které jsou složeny z n zásobníkových automatů. Tyto systemy akceptují n-jazyky. Článek diskutuje dvě omezené verze těchto systémů. Během výpočtu v první verzi těchto systémů jsou určeny komponenty, které budou současně provádět výpočetní krok. Druhý ze systémů naopak diktuje, které pravidla mohou být pro následující krok použita.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin {\v{C}}erm{\'{a}}k and Alexander Meduna},
   title = {n-Accepting Restricted Pushdown Automata Systems},
   pages = {168--183},
   booktitle = {13th International Conference on Automata and Formal
	Languages},
   year = 2011,
   location = {Ny{\'{i}}regyh{\'{a}}za, HU},
   publisher = {Computer and Automation Research Institute, Hungarian
	Academy of Sciences},
   ISBN = {978-615-5097-19-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9563}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.15.215
Přepnout na https