Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, ZEMEK Petr, KOLÁŘ Dušan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a MEDUNA Alexander. Design of a Retargetable Decompiler for a Static Platform-Independent Malware Analysis. In: The 5th International Conference on Information Security and Assurance. Brno: Springer Verlag, 2011, s. 72-86. ISBN 978-3-642-23140-7. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-23141-4_8
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Design of a Retargetable Decompiler for a Static Platform-Independent Malware Analysis
Název (cs):Návrh rekonfigurovatelného dekompilátoru pro statickou, platformě nezávislou analýzu škodlivého kódu
Strany:72-86
Sborník:The 5th International Conference on Information Security and Assurance
Konference:The 5th International Conference on Information Security and Assurance
Řada knih:Communications in Computer and Information Science, Volume 200
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
URL:http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-23141-4_8
ISBN:978-3-642-23140-7
DOI:10.1007/978-3-642-23141-4_8
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
dekompilace, reverzní inženýrství, malware, LLVM, Lissom, ISAC
Anotace
Článek popisuje koncept rekonfigurovatelného zpětného překladače (dekompilátoru) z binární formy do vyššího programovacího jazyka. Tento nástroj může být použit pro statickou, platformě nezávislou analýzu malware. Pro realizaci rekonfigurovatelného dekompilátoru jsou použity dvě hlavní komponenty - jazyk pro popis architektur ISAC a překladač LLVM. Výsledky ukazují, že navržené řešení dosahuje vysoká kvality výsledného kódu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} {\v{D}}urfina and Jakub
	K{\v{r}}oustek and Petr Zemek and Du{\v{s}}an
	Kol{\'{a}}{\v{r}} and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka and Karel Masa{\v{r}}{\'{i}}k and
	Alexander Meduna},
  title = {Design of a Retargetable Decompiler for a Static
	Platform-Independent Malware Analysis},
  pages = {72--86},
  booktitle = {The 5th International Conference on Information Security and
	Assurance},
  series = {Communications in Computer and Information Science, Volume
	200},
  year = 2011,
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-23140-7},
  doi = {10.1007/978-3-642-23141-4_8},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9582}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https