Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

KŘOUSTEK Jakub, ŽIDEK Stanislav, KOLÁŘ Dušan a MEDUNA Alexander. Scattered Context Grammars with Priority. International Journal of Advanced Research in Computer Science. Udaipur: International Journal of Advanced Research in Computer Science, 2011, roč. 2, č. 4, s. 1-6. ISSN 0976-5697.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Scattered Context Grammars with Priority
Název (cs):Prioritní gramatiky s rozptýleným kontextem
Strany:1-6
Místo vydání:IN
Rok:2011
Časopis:International Journal of Advanced Research in Computer Science, roč. 2, č. 4, Udaipur, IN
ISSN:0976-5697
Klíčová slova
gramatiky s rozptýleným kontextem, řízené gramatiky, priorita, generující síla
Anotace
Gramatiky s rozptýleným kontextem jsou založeny na paralelní aplikaci n bezkontextových pravidel. Existují dvě základní verze těchto gramatik - vymazávající a nevymazávající. V tomto článku představujeme koncept prioritní gramatiky s rozptýleným kontextem. Tyto gramatiky jsou regulovány tzv. prioritní funkcí, která zaručuje, že pravidla budou aplikovány v závislosti na jejich prioritě. Článek rovněž obsahuje formální důkazy generující síly těchto gramatik.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Jakub K{\v{r}}oustek and Stanislav {\v{Z}}idek and
	Du{\v{s}}an Kol{\'{a}}{\v{r}} and Alexander Meduna},
   title = {Scattered Context Grammars with Priority},
   pages = {1--6},
   journal = {International Journal of Advanced Research in Computer
	Science},
   volume = 2,
 number = 4,
   year = 2011,
   ISSN = {0976-5697},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9627}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https