Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, ZEMEK Petr, KOLÁŘ Dušan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a MEDUNA Alexander. Design of an Automatically Generated Retargetable Decompiler. In: 2nd European Conference of COMPUTER SCIENCE (ECCS'11). Puerto De La Cruz, Tenerife: North Atlantic University Union, 2011, s. 199-204. ISBN 978-1-61804-056-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Design of an Automatically Generated Retargetable Decompiler
Název (cs):Návrh automaticky generovaného rekonfigurovatelného zpětného překladače
Strany:199-204
Sborník:2nd European Conference of COMPUTER SCIENCE (ECCS'11)
Konference:2nd European Conference of Computer Science
Místo vydání:Puerto De La Cruz, Tenerife, ES
Rok:2011
ISBN:978-1-61804-056-5
Vydavatel:North Atlantic University Union
Klíčová slova
dekompilace, reverzní inženýrství, malware, LLVM, Lissom, ISAC
Anotace
Článek pojednává o konceptu automaticky generovaného rekonfigurovatelného zpětného překladače. Jsou představeny jeho jednotlivé části a výstupní jazyk. Pro dokázání funkčnosti návrhu je na konci uveden příklad zpětného překladu na reálném zařízení.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} {\v{D}}urfina and Jakub
	K{\v{r}}oustek and Petr Zemek and Du{\v{s}}an
	Kol{\'{a}}{\v{r}} and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka and Karel Masa{\v{r}}{\'{i}}k and
	Alexander Meduna},
   title = {Design of an Automatically Generated Retargetable
	Decompiler},
   pages = {199--204},
   booktitle = {2nd European Conference of COMPUTER SCIENCE (ECCS'11)},
   year = 2011,
   location = {Puerto De La Cruz, Tenerife, ES},
   publisher = {North Atlantic University Union},
   ISBN = {978-1-61804-056-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9640}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https