Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

KOUTNÝ Jiří, KŘIVKA Zbyněk a MEDUNA Alexander. Pumping Properties of Path-Restricted Tree-Controlled Languages. In: 7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 61-69. ISBN 978-80-214-4305-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Pumping Properties of Path-Restricted Tree-Controlled Languages
Název (cs):Lemmata o vkládání pro cestou řízené gramatiky
Strany:61-69
Sborník:7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Konference:MEMICS'11 -- 7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
ISBN:978-80-214-4305-1
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Klíčová slova
regulated rewriting, 
derivation tree,
tree-controlled grammars,
path-controlled grammars,
$n$-path tree-controlled grammars,
pumping properties.
Anotace
Článek se zabývá novým omezením ve stromem řízených gramatikách, konkrétně v bezkontextových gramatikách, kde jsou některé cesty derivačních stromů omezeny lineárním jazykem. Zavádíme omezení na n cest a demonstrujeme, že na základě společné části všech omezených cest můžeme definovat několik tříd generovaných jazyků. Potom pro tyto třídy jazyků zavedeme několik nových lemat o vkládání.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Koutn{\'{y}} and Zbyn{\v{e}}k
	K{\v{r}}ivka and Alexander Meduna},
   title = {Pumping Properties of Path-Restricted
	Tree-Controlled Languages},
   pages = {61--69},
   booktitle = {7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering
	Methods in Computer Science},
   year = 2011,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Brno University of Technology},
   ISBN = {978-80-214-4305-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9698}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https