Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

KOUTNÝ Jiří a MEDUNA Alexander. Tree-Controlled Grammars with Restrictions Placed upon Cuts and Paths. Kybernetika. 2012, roč. 48, č. 1, s. 165-175. ISSN 0023-5954. Dostupné z: http://www.kybernetika.cz/content/2012/1/165
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Tree-Controlled Grammars with Restrictions Placed upon Cuts and Paths
Název (cs):Stomem řízené gramatiky s omezeními na řezy a cesty
Strany:165-175
Místo vydání:CZ
Rok:2012
URL:http://www.kybernetika.cz/content/2012/1/165
Časopis:Kybernetika, roč. 48, č. 1, CZ
ISSN:0023-5954
Klíčová slova
context-free grammars, tree-controlled grammars, restricted derivation trees, paths, cuts, language families 
Anotace
Nejprve diskutujeme stromem řízené gramatiky, v nichž jsou cesty jejich derivačních stromů omezeny řídicími jazyky. Článek dokazuje, že pokud je řídicí jazyk regulární, pak takové systémy generují třídu bezkontextových jazyků. Pak zavádíme řízení řezů derivačních stromů bezkontextových gramatik a ukazujeme, že pokud je jazyk řídicí řezy regulární, pak takové systémy generují třídu rekurzivně vyčíslitelných jazyků. Nakonec zavádíme relaci uspořádání řízených řezů a ukazujeme, že takové omezení nemá vliv na generativní sílu těchto systémů.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Koutn{\'{y}} and Alexander Meduna},
   title = {Tree-Controlled Grammars with Restrictions Placed
	upon Cuts and Paths},
   pages = {165--175},
   journal = {Kybernetika},
   volume = 48,
 number = 1,
   year = 2012,
   ISSN = {0023-5954},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9699}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https