Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, ZEMEK Petr, KOLÁŘ Dušan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a MEDUNA Alexander. Advanced Static Analysis for Decompilation Using Scattered Context Grammars. In: Proceedings of the Applied Computing Conference 2011 (ACC'11). Angers: World Scientific and Engineering Academy, 2011, s. 164-169. ISBN 978-1-61804-051-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Advanced Static Analysis for Decompilation Using Scattered Context Grammars
Název (cs):Pokročilé statické analýzy využívající gramatiky s rozptýleným kontextem a jejich aplikace při zpětném překladu
Strany:164-169
Sborník:Proceedings of the Applied Computing Conference 2011 (ACC'11)
Konference:Applied Computing Conference
Místo vydání:Angers, FR
Rok:2011
ISBN:978-1-61804-051-0
Vydavatel:World Scientific and Engineering Academy
Klíčová slova
dekompilace, Lissom, statická analýza, LLVM IR, gramatiky s rozptýleným kontextem
Anotace
Článek pojednává o pokročilých metodách statické analýzy kódu a prezentuje nové metody založené na gramatikách s rozptýleným kontextem. Navržené metody jsou použity pro zefektivnění existujícího zpětného překladače.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} {\v{D}}urfina and Jakub
	K{\v{r}}oustek and Petr Zemek and Du{\v{s}}an
	Kol{\'{a}}{\v{r}} and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka and Karel Masa{\v{r}}{\'{i}}k and
	Alexander Meduna},
   title = {Advanced Static Analysis for Decompilation Using
	Scattered Context Grammars},
   pages = {164--169},
   booktitle = {Proceedings of the Applied Computing Conference 2011
	(ACC'11)},
   year = 2011,
   location = {Angers, FR},
   publisher = {World Scientific and Engineering Academy},
   ISBN = {978-1-61804-051-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9767}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https