Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

HORÁČEK Petr a MEDUNA Alexander. Regulated Rewriting in Natural Language Translation. In: 7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 35-42. ISBN 978-80-214-4305-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Regulated Rewriting in Natural Language Translation
Název (cs):Řízené přepisování v překladu přirozených jazyků
Strany:35-42
Sborník:7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Konference:7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
ISBN:978-80-214-4305-1
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Klíčová slova
natural language translation
regulated rewriting
synchronous grammars
japanese-czech translation
Anotace
Příspěvek je věnován aplikaci formálních modelů ve zpracování přirozeného jazyka. Cílem je návrh formálních nástrojů pro použití při překladu, založených na principu synchronních gramatik. Abychom mohli popsat nebezktontextové struktury a závislosti v přirozených jazycích, rozšiřujeme tento princip na modely využívající řízeného přepisování. Uvádíme nové definice a ukazujeme jednoduché příklady možné aplikace v překladu japonské větné struktury na českou.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Hor{\'{a}}{\v{c}}ek and Alexander Meduna},
   title = {Regulated Rewriting in Natural Language
	Translation},
   pages = {35--42},
   booktitle = {7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering
	Methods in Computer Science},
   year = 2011,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Brno University of Technology},
   ISBN = {978-80-214-4305-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9793}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https