Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, ZEMEK Petr, KOLÁŘ Dušan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a MEDUNA Alexander. Design of a Retargetable Decompiler for a Static Platform-Independent Malware Analysis. International Journal of Security and Its Applications. Daejeon: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2011, roč. 5, č. 4, s. 91-106. ISSN 1738-9976.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Design of a Retargetable Decompiler for a Static Platform-Independent Malware Analysis
Název (cs):Návrh rekonfigurovatelného dekompilátoru pro statickou, platformě nezávislou analýzu škodlivého kódu
Strany:91-106
Místo vydání:KR
Rok:2011
Časopis:International Journal of Security and Its Applications, roč. 5, č. 4, Daejeon, KR
ISSN:1738-9976
Klíčová slova
dekompilace, reverzní inženýrství, malware, LLVM, Lissom, ISAC
Anotace
Článek popisuje koncept rekonfigurovatelného zpětného překladače (dekompilátoru) z binární formy do vyššího programovacího jazyka. Tento nástroj může být použit pro statickou, platformě nezávislou analýzu malware. Pro realizaci rekonfigurovatelného dekompilátoru jsou použity dvě hlavní komponenty - jazyk pro popis architektur ISAC a překladač LLVM. Výsledky ukazují, že navržené řešení dosahuje vysoká kvality výsledného kódu.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} {\v{D}}urfina and Jakub
	K{\v{r}}oustek and Petr Zemek and Du{\v{s}}an
	Kol{\'{a}}{\v{r}} and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka and Karel Masa{\v{r}}{\'{i}}k and
	Alexander Meduna},
   title = {Design of a Retargetable Decompiler for a Static
	Platform-Independent Malware Analysis},
   pages = {91--106},
   journal = {International Journal of Security and Its Applications},
   volume = 5,
 number = 4,
   year = 2011,
   ISSN = {1738-9976},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9811}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https