Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Controlled Pure Grammar Systems. Journal of Universal Computer Science. 2012, roč. 18, č. 14, s. 2024-2040. ISSN 0948-6968. Dostupné z: http://www.jucs.org/jucs_18_14/controlled_pure_grammar_systems
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Controlled Pure Grammar Systems
Název (cs):Řízené čisté gramatické systémy
Strany:2024-2040
Místo vydání:AT
Rok:2012
URL:http://www.jucs.org/jucs_18_14/controlled_pure_grammar_systems
Časopis:Journal of Universal Computer Science, roč. 18, č. 14, AT
ISSN:0948-6968
Klíčová slova
formální jazyky, čisté gramatické systémy, řízené derivace
Anotace
Tento článek diskutuje gramatické systémy mající pouze terminály, pracující nejlevějším způsobem a generující jejich jazyky za pomocí řízení kontrolními jazyky nad pravidly. Článek dokazuje tři výsledky týkající se jejich generativní síly. Za prvé, bez řídících jazyků, tyto systémy nejsou schopny vygenerovat ani všechny bezkontextové jazyky. Za druhé, pokud jsou řízeny regulárními jazyky, pak tyto systémy mající dvě komponenty definují třídu rekurzivně spočetných jazyků. Za třetí, s řídícími jazyky, které jsou generované regulárně řízenými bezkontextovými gramatika, tyto systémy nad jednoprvkovou abecedou generují pouze regulární jazyky. V úvodní sekci tento článek dává motivaci pro zavedení těchto systémů a v závěru formuluje několik otevřených problémů.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Alexander Meduna and Petr Zemek},
   title = {Controlled Pure Grammar Systems},
   pages = {2024--2040},
   journal = {Journal of Universal Computer Science},
   volume = 18,
 number = 14,
   year = 2012,
   ISSN = {0948-6968},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9857}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https