Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

KOUTNÝ Jiří a MEDUNA Alexander. On Normal Forms and Erasing Rules in Path-Controlled Grammars. Schedae Informaticae. Krakov: 2014, roč. 2013, č. 22, s. 9-18. ISSN 0860-0295. Dostupné z: http://www.ejournals.eu/Schedae-Informaticae/Volume-22/art/2848/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Normal Forms and Erasing Rules in Path-Controlled Grammars
Název (cs):O normálních formách a vymazávacích pravidlech gramatik řízených cestou
Strany:9-18
Místo vydání:PL
Rok:2014
URL:http://www.ejournals.eu/Schedae-Informaticae/Volume-22/art/2848/
Časopis:Schedae Informaticae, roč. 2013, č. 22, Krakov, PL
ISSN:0860-0295
DOI:10.4467/20838476SI.13.001.2086
Klíčová slova
context-free grammars, path controlled grammars, restricted derivation trees, paths, normal forms, erasing rules
Anotace

Tento článek diskutuje cestou řízené gramatiky, což jsou bezkontextové gramatiky, jejichž cesta od kořene k listu v derivačních stromech je omezena řídicím jazykem. Nejprve je prozkoumán dopad vymazávacích pravidel na generativní sílu těchto gramatik. Potom jsou zavedeny dvě normální formy těchto gramatik podobné Chomského normální formě. První povoluje jednotková pravidla a druhá povoluje pouze jedno vymazávací pravidlo.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Koutn{\'{y}} and Alexander Meduna},
   title = {On Normal Forms and Erasing Rules in
	Path-Controlled Grammars},
   pages = {9--18},
   journal = {Schedae Informaticae},
   volume = 2013,
 number = 22,
   year = 2014,
   ISSN = {0860-0295},
   doi = {10.4467/20838476SI.13.001.2086},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9896}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https