Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MEDUNA Alexander, VRÁBEL Lukáš a ZEMEK Petr. An Infinite Hierarchy of Language Families Resulting from Stateless Pushdown Automata with Limited Pushdown Alphabets. In: DCFS'12: 14th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems. Braga: Springer Verlag, 2012, s. 236-243. ISBN 978-3-642-31622-7. ISSN 0302-9743. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/071345778vgw67tm/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:An Infinite Hierarchy of Language Families Resulting from Stateless Pushdown Automata with Limited Pushdown Alphabets
Název (cs):Nekonečná hierarchie jazykových tříd vyplývající z bezstavových zásobníkových automatů s omezenými zásobníkovými abecedami
Strany:236-243
Sborník:DCFS'12: 14th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems
Konference:14th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems
Řada knih:LNCS 7386
Místo vydání:Braga, PT
Rok:2012
URL:http://www.springerlink.com/content/071345778vgw67tm/
ISBN:978-3-642-31622-7
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2012, č. 7386, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-642-31623-4_18
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
bezstavové zásobníkové automaty, omezené zásobníkové abecedy, generativní síla, nekončená hierarchie jazykových tříd
Anotace
Jak již jejich název napovídá, bezstavové zásobníkové automaty nemají stavy. Důsledkem je, že každý jejich výpočetní krok závisí pouze na aktuálně čteném symbolu a vrcholem zásobníku. V tomto článku diskutujeme bezstavové zásobníkové automaty jejichž zásobníková abeceda je omezená kladným číslem. Ustavujeme nekonečnou hierarchii jazykových tříd vyplývající z bezstavových zásobníkových automatů s omezenými zásobníkovými abecedami. Analogický výsledek je dokázán pro bezstavové deterministické zásobníkové automaty a bezstavové zásobníkové automaty pracující v reálném čase. V závěru článku je zmíněn otevřený problém.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Alexander Meduna and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Vr{\'{a}}bel and Petr Zemek},
  title = {An Infinite Hierarchy of Language Families
	Resulting from Stateless Pushdown Automata with
	Limited Pushdown Alphabets},
  pages = {236--243},
  booktitle = {DCFS'12: 14th International Workshop on Descriptional
	Complexity of Formal Systems},
  series = {LNCS 7386},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  volume = 2012,
 number = 7386,
  year = 2012,
  location = {Braga, PT},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-31622-7},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-642-31623-4_18},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9953}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https