Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

ČERMÁK Martin, HORÁČEK Petr a MEDUNA Alexander. Rule-restricted automaton-grammar transducers: Power and linguistic applications. Mathematics for Applications. Brno: Ústav matematiky FEKT VUT v Brně, 2012, roč. 1, č. 1, s. 13-35. ISSN 1805-3610. Dostupné z: http://ma.fme.vutbr.cz/archiv/1_1/13_35.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Rule-restricted automaton-grammar transducers: Power and linguistic applications
Název (cs):Pravidly omezený automatově-gramatický převodník: síla a lingvistické aplikace
Strany:13-35
Místo vydání:CZ
Rok:2012
URL:http://ma.fme.vutbr.cz/archiv/1_1/13_35.pdf
Časopis:Mathematics for Applications, roč. 1, č. 1, Brno, CZ
ISSN:1805-3610
Klíčová slova
n-languages, transducer, computational control
Anotace
Tento článek zavádí nový převodník jako systém složený ze dvou komponent, a to konečného automatu a bezkontextové gramatiky. Zatímco automat čte svůj vstupní řetězec, gramatika generuje výstupní řetězec. Jejich kooperace je zajištena pomocí množiny, která omezuje aplikaci jejich pravidel. Z teoretického pohledu článek diskutuje sílu tohoto systému pracujícího běžným způsobem a také s omezením na nejlevější derivaci. Dále článek zavádí appearance checking, který nám umožňuje ověřit, zda jsou některé symboly ve větné formě přítomny. Toto rozšíření opět ovlivní sílu systému.  V článku jsou dosaženy následující výsledky. Za prvé, systém generuje, resp. přijímá jazyky definované maticovými gramatikami, resp. částečně slepými counter-automaty. Za druhé, pokud se omezíme v bezktontextové gramatice na nejlevější derivaci, síla systému je ekvivalentní síle bezkontextových gramatik. Za třetí, systém s appearance checking je schopen přijímat i generovat všechny rekurzivně vyčíslitelné jazyky. Z praktičtějšího pohledu článek popisuje možnosti aplikací v lingvistice. Zvláštní pozornost je věnována japonsko-českému překladu.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin {\v{C}}erm{\'{a}}k and Petr
	Hor{\'{a}}{\v{c}}ek and Alexander Meduna},
   title = {Rule-restricted automaton-grammar transducers:
	Power and linguistic applications},
   pages = {13--35},
   journal = {Mathematics for Applications},
   volume = 1,
 number = 1,
   year = 2012,
   ISSN = {1805-3610},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9957}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https