Ing. Bohumil Michal

Online lecture streaming in high-speed network

Czech title:Online streaming přednášek v prostředí vysokorychlostní sítě
Research leader:Lampa Petr
Team leaders:Michal Bohumil
Agency:CESNET National Research and Education Network
Code:CESNET045/2003
Start:2003-07-22
End:2004-04-30
Annotation:
Cílem projektu je ověření technologie streamingu audio a video signálu pro přenos přednášek, konferencí a besed konaných v novém posluchárenském komplexu FIT VUT v Brně.

Po ověření funkčnosti instalovaného zařízení bude následovat získávání zkušeností v reálném provozu při pravidelném streamingu přednášek v rámci vysokorychlostní sítě VUT a počítačové sítě CESNET.

Project description:
Cílem tohoto projektu je ověření modelového řešení streamingu přednášek, konferencí a besed probíhajících v novém posluchárenském komplexu v rámci počítačové sítě VUT a sítě CESNET ve srovnatelné kvalitě jako jsou prezentovány v satelitních přednáškových místnostech. Po ověření použitelnosti dané technologie bude následovat pravidelný provoz streamingu v přednáškách bakalářského studijního programu pro získání zkušeností s provozem, spolehlivostí a obsluhovatelnosti zařízení. Řešení musí splňovat tyto podmínky:
  • dostatečná kvalita obrazu a zvuku (min. rozlišení PAL 720x512, 25 snímků/s),
  • distribuce A/V streamu pro řádově desítky až sto účastníků,
  • jednoduchá obsluha (spuštění na síťové tlačítko),
  • spolehlivost.

Uvedené podmínky řešení splňují produkty firmy VBrick (http://www.vbrick.com/), pro daný účel postačuje kodér řady VB9130-4300.

Your IPv4 address: 3.81.28.94
Switch to https