Kryštof Michal

System for image data analysis to attend needs of Police of the Czech Republic

Czech title:Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Police ČR
Research leader:Zemčík Pavel
Team leaders:Beran Vítězslav
Agency:Ministry of Interior of the Czech Republic
Code:VH20172018014
Start:2017-01-01
End:2018-12-31
Keywords:analysis, image data
Annotation:
Project aims at development and practical implementation of following methods of image data computer processing to be used in the conditions of Police of the Czech Republic: intelligent engine (player), which enables search in input video part with motion in a selected sector of an image, eliminate acoustic noise, focusing and reconstruction of damaged image with help of Super resolution technology.
Project description:
Přínosem projektu bude razantní zefektivnění činností všech policistů, zejména po linii SKPV, kdy se odstraní zdlouhavé a zatěžující manuální vyhodnocování obrazového materiálu, pocházejícího z video-záznamů městských kamerových systémů, kamer soukromých subjektů, záznamů pocházejících z operativně-pátrací činnosti PČR apod. Tyto záznamy jsou téměř vždy v neuspokojivé kvalitě, což dále ztěžuje jejich vyhodnocení. Dnes se každý vstupní soubor musí procházet téměř v reálném čase, aby něco operátorovi neuniklo, možnost porovnávání obličejů osob oproti databázi není vůbec možný. Když přijde ze zahraničí požadavek o zjištění informací k dané osobě jen na základě její fotografie, odpovídáme vždy, že nemáme k dispozici nástroj, jenž umí rozeznávání obličejů". Při neexistenci databáze obličejů nelze zajistit, že na stejné osobě nebudou pracovat různé bezpečnostní složky v ČR najednou, aniž by o sobě věděli. Tento letmý výčet problémů by byl zajištěním požadované výzkumné potřeby vyřešen.
Project outputs:
R - software SW serverové databázové řešení, jež bude komunikovat pomocí webových služeb, klientská aplikace.

Your IPv4 address: 34.239.158.107
Switch to https