Ing. Vojtěch Mrázek, Ph.D.

MRÁZEK Vojtěch a VAŠÍČEK Zdeněk. Automatic Design of Low-Power VLSI Circuits: Accurate and Approximate Multipliers. In: Proceedings of 13th IEEE/IFIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing. Porto: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 106-113. ISBN 978-1-4673-8299-1. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1109/EUC.2015.20
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Automatic Design of Low-Power VLSI Circuits: Accurate and Approximate Multipliers
Název (cs):Automatický návrh integrovaných obvodů s nízkým příkonem: přesné a aproximační násobičky
Strany:106-113
Sborník:Proceedings of 13th IEEE/IFIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing
Konference:13th IEEE/IFIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing
Místo vydání:Porto, PT
Rok:2015
URL:http://dx.doi.org/10.1109/EUC.2015.20
ISBN:978-1-4673-8299-1
DOI:10.1109/EUC.2015.20
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconeuc8299a106.pdf314 KB2015-11-09 22:39:36
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Evoluční optimalizace, tranzistorová úroveň, nízká spotřeba, aproximační počítání, násobička
Anotace
V poslední době kladen velký důraz na snižování spotřeby obvodů. Proto se využívá tzv. aproximačního počítání, které využívá faktu, že v některých aplikacích jsme schopni tolerovat chyby za cenu nižší spotřeby. Tento článek představuje automatickou metodu návrhu obvodů, které jsou optimalizovány pro spotřebu přímo na tranzistorové úrovni. Vzhledem k tomu, že se jedná o univerzální metodu, tak je použitelná nejen pro klasické obvody, ale i pro obvody aproximační. Metoda kombinuje stochastickou metodu prohledávání prostoru se simulátorem obvodů, který umožňuje odhadnout i spotřebu obvodu s věrností odhadu přibližně 91 %. Umožňuje optimalizovat obvody se stovkami tranzistorů.
Tato metoda byla použita k návrhu 4b násobiček. Podařilo se najít implemenetaci, která má o 40 % lepší hodnotu násobku spotřeby a zpoždění oproti nejlepší 4b násobičce složené z 2b manuálně optimalizovaných násobiček. Navíc má o 14 % nižší maximální aritmetickou chybu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Vojt{\v{e}}ch Mr{\'{a}}zek and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {Automatic Design of Low-Power VLSI Circuits:
	Accurate and Approximate Multipliers},
  pages = {106--113},
  booktitle = {Proceedings of 13th IEEE/IFIP International Conference on
	Embedded and Ubiquitous Computing},
  year = 2015,
  location = {Porto, PT},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-4673-8299-1},
  doi = {10.1109/EUC.2015.20},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10831}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https