Ing. Vojtěch Mrázek, Ph.D.

VAŠÍČEK Zdeněk, MRÁZEK Vojtěch a SEKANINA Lukáš. Towards Low Power Approximate DCT Architecture for HEVC Standard. In: Proc. of the 2017 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE). Lausanne: European Design and Automation Association, 2017, s. 1576-1581. ISBN 978-3-9815370-9-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Towards Low Power Approximate DCT Architecture for HEVC Standard
Název (cs):Návrh nízkopříkonové DCT architektury pro standard HEVC
Strany:1576-1581
Sborník:Proc. of the 2017 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE)
Konference:Design, Automation and Test in Europe Conference
Místo vydání:Lausanne, CH
Rok:2017
ISBN:978-3-9815370-9-3
DOI:10.23919/DATE.2017.7927241
Vydavatel:European Design and Automation Association
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconpaper.pdf306 KB2017-04-03 08:27:03
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Genetic programming, relaxed equivalence, approximate computing, HEVC, DCT
Anotace
Zpracování videa na uzlech IoT je jednou z příkonově nejnáročnějších aplikací současných IoT technologií. Abychom mohli podporovat HD video v reálném čase, je nutné redukovat příkon a maximalizovat výkonnost v celém řetězci zpracování videa. Tento článek popisuje efektivní implementaci diskrétní kosinovy transformace DCT využívané v moderní metodě komprese videa H.265 HEVC. Navržené beznásobičkové 4-vstupové DCT bloky obsahují aproximační sčítačky a odčítačky, které byly získány genetickým programováním. Abychom snížili komplexitu evoluční aproximace a navíc formálně garantovali chybu jednotlivých komponent, maximální i průměrná aritmetická chyba byla vyhodnocena přesně za použití binárních rozhodovacích grafů (BDD). Z našich výsledků vyplývá, že 4-vstupové DCT bloky vykazují lepší poměr kvality zpracování videa a příkonu oproti implementacím publikovaným v literatuře. Na příklad pro stejnou chybu, jako publikovaná implementace, jsme dosáhli 25% redukce příkonu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and
	Vojt{\v{e}}ch Mr{\'{a}}zek and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Sekanina},
  title = {Towards Low Power Approximate DCT Architecture for
	HEVC Standard},
  pages = {1576--1581},
  booktitle = {Proc. of the 2017 Design, Automation \& Test in Europe
	Conference \& Exhibition (DATE)},
  year = 2017,
  location = {Lausanne, CH},
  publisher = {European Design and Automation Association},
  ISBN = {978-3-9815370-9-3},
  doi = {10.23919/DATE.2017.7927241},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11299}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https