Doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D.

Dependent type system for object-oriented programming languages

Název v češtině:Typový systém s hodnotově-závislými typy pro objektově-orientované programovací jazyky
Hlavní řešitel:Kolář Dušan, Škarvada Libor (FI MUNI)
Spoluřešitelé:Peterka Ondřej, Ryšavý Ondřej
Agentura:Grantová agentura České republiky
Kód:GA201/09/1316
Zahájení:2009-01-01
Ukončení:2009-12-31
Soubory: 
Klíčová slova:

hodnotově-závislé typy; formální odvozování; funkcionální programování; lambda kalkul; jazykové konstrukce; objektový kalkul; objektová-orientace; specifikace a ověřování programů; teorie typu;

Anotace:
Pokročilá typová kontrola dokáže zajistit vyšší míru správnosti programu než je tomu běžné u současných programovacích jazyků. V některých případech použití takového systému znamená změnu přístupu k programování obecně. Navrhovaný projekt se zabývá základním výzkumem v oblasti typové kontroly pro objektově-orientovaný programovací jazyk, který by umožnil odhalovat vyšší množství chyb, kontrolovat složitější jazykové konstrukce a podporovat konstrukci korektních programů. Přístup k řešení naznačuje předpokládaný přínos projektu. Jedná se zejména o nalezení pozice hodnotově závislých typu v objektově-orientovaném typovaném prostředí. Vztah závislých typů, podtypů a objektových typů a studium vlastností takto definovaného systému včetně jeho vztahu k původní teorii jsou hlavní teoretické části projektu. K projektu pak také patří konstrukce experimentálního programovacího jazyka demonstrující studované vlastnosti.

Publikace

2009KOLLÁR Matej, PETERKA Ondřej, RYŠAVÝ Ondřej a ŠKARVADA Libor. A Calculus of Coercive Subtyping. Brno: Masarykova universita, 2009.
 ŠKARVADA Libor, PETERKA Ondřej, RYŠAVÝ Ondřej a KOLÁŘ Dušan. A Calculus of Coercive Subtyping. In: Draft Proceedings of the 21st International Symposium on Implementation and Application of Functional Languages. South Orange: Seton Hall University, 2009, s. 182-192.

Vaše IPv4 adresa: 54.80.82.9
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]