Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

Pracoviště:Ústav počítačových systémů (UPSY)
Zařazení:Docent
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1210
Místnost:Kancelář L334
Adresa:UPSY FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https