Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

Přednášky v předmětech:

Konzultační hodiny:

 úterý 15:15-16:00 hod.

Disertovaní studenti doktorského studia:

Studenti doktorského studia:

Vaše IPv4 adresa: 54.90.237.148
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]