Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

Predikce a ladění paralelní výkonnosti

Název v angličtině:Parallel system performance prediction and tuning
Hlavní řešitel:Dvořák Václav
Další řešitelé:Čejka Rudolf, Kutálek Vladimír, Očenášek Jiří, Schwarz Josef, Staroba Jiří
Agentura:Grantová agentura České republiky
Kód:GA102/02/0503
Zahájení:2002-01-01
Ukončení:2004-12-31
Klíčová slova:Paralelní zpracování, simulace paralelních výpočtů, predikce výkonnosti, ladění výkonnosti
Anotace:
Cílem projektu je vývoj technik predikce výkonnosti paralelních systémů všech druhů a následné ladění výkonnosti paralelních aplikací běžících na reálných systémech. Predikční techniky budou vyvinuty pro architektury jak se zasíláním zpráv, tak se sdílenou pamětí a postaveny na kalkulu komunikujících sekvenčních procesů (CSP), v němž je popis ve srovnání s jinými prostředky (Petriho sítě, CCS, komunikující stroje X) nejstručnější. Projekt je zaměřen na použití celosvětově používaného simulačního nástroje Transim založeného na CSP v nejširším možném spektru reálných a realistických architektur SW/HW. Hlavní výsledky lze očekávat v predikci a ladění výkonnosti v číslicovém zpracování signálů a obrazů, v diskrétní optimalizaci a v řešení velkých, hustých i řídkých, systémů lineárních rovnic. Paralelní platformy relevantní pro tento projekt jsou svazky pracovních stanic a PC, symetrické multiprocesory SMP a vestavěné paralelní systémy s DSP včetně čipových multiprocesorů a úplných systémů na čipu (SoC). Ladění výkonnosti založené na predikci umožní rychlé srovnání různých architektur HW/SW multiprocesorů a slibné alternativy pak budou naprogramovány (v MPI nebo OpenMP kvůli přenositelnosti) a reálně testovány. Projekt se také bude věnovat obtížnému tématu spravedlivého porovnání výkonnosti zcela různých paralelních systémů, metodám vyrovnávání zátěže a redukci komunikační a synchronizační režie.

Související projekty

1999Výzkum informačních a řídicích systémů, CEZ MŠMT, MSM 262200012, 1999-2004, ukončen
Řešitel: Honzík Jan M.
Spoluřešitelé: Češka Milan, Zendulka Jaroslav, Zezulka František

Publikace

2005OHLÍDAL Miloš a SCHWARZ Josef. Design of Group Communication for Regular and Irregular Networks. In: Mendel 2005 11th Internacional Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2005, s. 45-50. ISBN 80-214-2961-5.
 OHLÍDAL Miloš. Plánování skupinových komunikací v propojovacích sítích. In: Sborník příspěvků ze semináře Počítačové Architektury a Diagnostika. Praha: Fakulta elektrotechniky ČVUT, 2005, s. 129-134. ISBN 80-01-03298-1.
2004DVOŘÁK Václav a ŠVÉDA Miroslav, ed. Proceedings of the International IEEE Conference and Workshop ECBS'2004. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2004. ISBN 0-7695-2125-8.
 DVOŘÁK Václav, ŠVÉDA Miroslav, RATTRAY Charles a ROZENBLIT Jerzy. Formal Specifications of Computer-Based Systems - J.UCS Special Issue. Journal of Universal Computer Science. 2004, roč. 9, č. 11, s. 1258-1260. ISSN 0948-6968.
 DVOŘÁK Václav. Architektury a programování paralelních systémů. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM, 2004. ISBN 80-214-2608-X.
 DVOŘÁK Václav. Formal Specifications of an Extended Phase-Parallel Model of Stream Processing. In: Proc. of Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Stirling: University of Stirling, 2004, s. 37-44. ISBN 1-85769-1970.
 DVOŘÁK Václav. Optimizing Communication Architectures for Parallel Embedded Systems. Design of Embedded Control Systems. Berlin: Springer Verlag, 2004, s. 225-234. ISBN 0-387-23630-9.
 GAŽAR Roman. Neural Network Training using Genetic Algorithm. In: Mendel 2004 10th Internacional Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2004, s. 161-166. ISBN 80-214-2676-4.
 JAROŠ Jiří a SCHWARZ Josef. Development tools for rapid prototyping of evolutionary algorithms. In: Proceedings of 38th International conference MOSIS'04. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2004, s. 97-104. ISBN 80-85988-98-4.
 JAROŠ Jiří. Vývojové prostředky pro rychlé prototypování genetických algoritmů. Brno: Grantová agentura České republiky, 2004.
 JAROŠ Jiří. Úloha plánování procesů na paralelním multiprocesorovém systému pomocí bayesovských optimalizačních algoritmů. In: Zborník príspevkov ze seminara Počítačové Architektury a Diagnostika. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2004, s. 60-65. ISBN 80-969202-0-0.
 KUTÁLEK Vladimír. Modelování a predikce výkonnosti aplikačně-specifických multiprocesorových systémů. In: Počítačové architektúry & diagnostika PAD 2004. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2004, s. 132-137. ISBN 80-969202-0-0.
 OHLÍDAL Miloš a SCHWARZ Josef. HYBRID PARALLEL SIMULATED ANNEALING USING GENETIC OPERATIONS. In: Mendel 2004 10th Internacional Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2004, s. 89-94. ISBN 80-214-2676-4.
 OHLÍDAL Miloš a SCHWARZ Josef. Parallel Simulated Annealing Applied to the Traveling Salesman Problem. In: Proceedings of 38th International conference MOSIS'04. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2004, s. 155-162. ISBN 80-85988-98-4.
 OHLÍDAL Miloš. Hybrid parallel simulated annealing using genetic operations. In: Zborník príspevkov ze seminara Počítačové Architektury a Diagnostika. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2004, s. 48-53. ISBN 80-969202-0-0.
 SCHWARZ Josef a JAROŠ Jiří. A PROBLEM KNOWLEDGE BASED BAYESIAN OPTIMIZATION ALGORITHM APPLIED IN MULTIPROCESSOR SCHEDULING. In: Mendel Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2004, s. 83-88. ISBN 80-214-2676-4.
 SCHWARZ Josef, OČENÁŠEK Jiří a JAROŠ Jiří. Advanced Bayesian Optimization Algorithms Applied in Decomposition Problems. In: Proceedings of ECBS 2004. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2004, s. 102-111. ISBN 0-7695-2125-8.
 STAROBA Jiří a DVOŘÁK Václav. Design of Low-Cost Communication Algorithms for Irregular Networks. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Networking ICN '04. Colmar: Université de Haute Alsace, 2004, s. 980-985. ISBN 0-86341-325-0.
2003DVOŘÁK Václav a KUTÁLEK Vladimír. A Methodology for Designing Communication Architectures for Multiprocessor SoCs. In: Proceedings EUROMICRO Symposium on Digital System Design - Architectures, Methods and Tools DSD 2003. Belek: IEEE Computer Society, 2003, s. 455-458. ISBN 0-7695-2003-0.
 DVOŘÁK Václav. Communication Architectures for Application-Specific Multiprocessor Systems (on a Chip). In: Proc. of the 11th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks SoftCOM 2003. Split: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 2003, s. 778-782. ISBN 953-6114-64-X.
 KUTÁLEK Vladimír a DVOŘÁK Václav. A Multi-protocol cache controller. In: IFAC Workshop on Programmable devices and systems - PDS 2003. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, s. 220-225. ISBN 0-08-044130-0.
 KUTÁLEK Vladimír a DVOŘÁK Václav. Tuning Parallel Performance of Global Image Processing Operators. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 57-64. ISBN 80-85988-86-0.
 KUTÁLEK Vladimír. Modelování a predikce výkonnosti aplikačně-specifických multiprocesorových systémů. In: Počítačové Architektury & Diagnostika Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Sborník příspěvků. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 67-72. ISBN 80-214-2471-0.
 OČENÁŠEK Jiří, SCHWARZ Josef a PELIKÁN Martin. Design of Multithreaded Estimation of Distribution Algorithms. Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO-2003, Chicago, July 2003, accepted paper. In: Procceedings of GECCO 2003, USA. Chicago: Kluwer Verlag, 2003, s. 1247-1258. ISBN 3-540-40-603-4.
 SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. ACCELERATED BAYESIAN OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR ADVANCED HYPERGRAPH PARTITIONING, accepted paper. In: Procceedings of MENDEL 2003. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2003, s. 133-141. ISBN 80-214-2411-7.
 SCHWARZ Josef. Bayesovské evoluční algoritmy s aplikacemi v úlohách dekompozice a alokace, habilitační práce. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2003.
 SCHWARZ Josef. Bayesovské evoluční algoritmy s aplikacemi v úlohách dekompozice a alokace, zkrácená verze habilitační práce. Vědecké spisy VUT. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM, 2003, s. 1-32. ISBN 80-214-2389-7.
 STAROBA Jiří a DVOŘÁK Václav. Genetic Algorithm Optimization of Group Communications. In: 9th International Conference on Soft Computing Mendel 2003. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2003, s. 47-52. ISBN 80-214-2411-7.
2002DVOŘÁK Václav a STAROBA Jiří. Design Space Exploration of Parallel Embedded Applications Based on Performance-Oriented Specifications. In: Proceedings of the Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Stirling: University of Stirling, 2002, s. 71-75. ISBN 1-85769-169-5.
 DVOŘÁK Václav. Executable System-Level Specifications of HW/SW Architecture for Embedded Multiprocessor Systems. In: Proceedings of the Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems, 2002. Stirling: University of Stirling, 2002, s. 65-70. ISBN 1-85769-169-5.
 DVOŘÁK Václav. Simulation and Prototyping in Teaching Parallel Architectures, Algorithms, and Programming Models. In: Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications. Las Vegas, Nevada: Computer Science Research, Education, and Applications Press, 2002, s. 934-940. ISBN 1-892512-88-2.
 KUTÁLEK Vladimír a DVOŘÁK Václav. Prototyping Parallel Aplications Based on Divide and Conquer Strategy. In: Proceedings of 36th International Conference MOSIS '02 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2002, s. 313-320. ISBN 80-85988-71-2.
 KUTÁLEK Vladimír a DVOŘÁK Václav. Simulation and Prototyping Multiprocessor SoC with Hybrid Pipeline/Farm Architecture. In: Proceedings of IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and System Workshop. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 296-299. ISBN 80-214-2094-4.
 LAUMANNS Marco a OČENÁŠEK Jiří. Bayesian Optimization Algorithms for Multi-Objective Optimization. Lecture Notes in Computer Science. 2002, roč. 2002, č. 2439, s. 298-307. ISBN 3-540-444139-5. ISSN 0302-9743.
 SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. Bayes-Dirichlet BDD as a probabilistic model for logic functions and evolutionary circuit decomposer. In: Mendel 2002. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2002, s. 117-124. ISBN 80-214-2135-5.
 SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. Ratio cut hypergraph partitioning using BDD based MBOA optimization algorithm. In: Proceedings of IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Brno: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2002, s. 87-96. ISBN 80-214-2094-4.
 STAROBA Jiří a DVOŘÁK Václav. Parallel Linear Equations Solvers for Scientific Simulation: Cluster and SMP Experience. In: Proceedings of XXIVth International Autumn Colloquium ASIS'02 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2002, s. 225-230. ISBN 80-85988-77-1.
 ČEJKA Rudolf, DVOŘÁK Václav a STAROBA Jiří. Predicting performance of SMP clusters. Distributed and Parallel Systems - Cluster and Grid Computing. Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 2002, s. 38-45. ISBN 1-4020-7209-0.

Vaše IPv4 adresa: 54.196.13.210
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]