Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

Evoluční algoritmy aplikované na dynamické problémy

Hlavní řešitel:Kobliha Miloš
Spoluřešitelé:Schwarz Josef
Agentura:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT
Kód:FR0136/2006/G1
Zahájení:2006-01-17
Ukončení:2006-01-17

Publikace

2006KOBLIHA Miloš, SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. Bayesian Optimization Algorithms for Dynamic Problems. In: Applications of Evolutionary Computing. Budapest: Springer Verlag, 2006, s. 800-804. ISBN 3-540-33237-5. ISSN 0302-9743.
 KOBLIHA Miloš. Evoluční algoritmy pro dynamické úlohy plánování. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, 2006, s. 5. ISBN 80-969202-2-7.
 SCHWARZ Josef, HLAVINKA Michal, ZELINKA Ivan a KOBLIHA Miloš. SODOMA:Self-Organizing Migrating Algorithm in Dynamic Environment. In: 12th International Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2006, s. 163-169. ISBN 80-214-3195-4.

Vaše IPv4 adresa: 54.224.2.123
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]