Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

Memetické evoluční algoritmy aplikované pro plánování komunikací mezi procesory

Název v angličtině:Memetic evolutional algorithms aplied to communication scheduling
Hlavní řešitel:Ohlídal Miloš
Spoluřešitelé:Schwarz Josef
Agentura:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT
Kód:FR2848/2006/G1
Zahájení:2006-01-23
Ukončení:2007-01-23
Klíčová slova:memtický algoritmus, genetický algoritmus, simulované žíhání
Anotace:
V poslední době se objevily zajímavé experimenty s agregací genetického algoritmu (GA) a simulovaného žíhání (SA). Pro SA je matematicky odvozeno, že stabilně konverguje k optimálnímu řešení, kdežto pro GA tak silné důkazní prostředky nejsou k dispozici. Na druhé straně velkou výhodou GA je jeho implicitní paralelizmus na rozdíl od SA, který je přirozeně sekvenční.

Publikace

2006JAROŠ Jiří, OHLÍDAL Miloš a DVOŘÁK Václav. Complexity of Collective Communications on NoCs. In: Proc. of 5th International Symposium on Parallel Computing in Electrical Engineering. Los Alamitos, CA 90720-1314: IEEE Computer Society, 2006, s. 127-132. ISBN 0-7695-2554-7.
 OHLÍDAL Miloš a SCHWARZ Josef. Collective Communication AAB for Regular and Irregular Topology Based on Prediction of Conflicts. In: Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Praha: IEEE Computer Society, 2006, s. 224-225. ISBN 1-4244-0184-4.
 OHLÍDAL Miloš, JAROŠ Jiří, DVOŘÁK Václav a SCHWARZ Josef. Evolutionary Design of OAB and AAB Communication Schedules for Interconnection Networks. In: EvoStar 2006. Berlin: Springer Verlag, 2006, s. 267-278. ISBN 978-3-540-33237-4.
 OHLÍDAL Miloš. Plánování skupinové komunikace All-to-All Broadcast pomocí predikce konfliktů v propojovacích sítích. In: Zborník príspevkouv pracovného semináre Počítačové architektúry a diagnostika pre studenty doktorského štúdia. Bratislava: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, 2006, s. 25-30. ISBN 80-969202-2-7.

Vaše IPv4 adresa: 54.158.199.217
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]