Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

Podpora výuky evolučního návrhu využívajícího development

Název v angličtině:Education support for evolutionary design based on development
Hlavní řešitel:Škarvada Jaroslav
Spoluřešitelé:Bidlo Michal, Schwarz Josef
Agentura:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT
Kód:FR2472/2007/G1
Zahájení:2007-01-01
Ukončení:2007-12-31
Klíčová slova:evoluční návrh, development, podpora výuky
Anotace:
Předkládaný projekt je zaměřen na podporu výuky studentů v oblasti evolučního návrhu využívajícího development. Důvodem vypsání tohoto projektu je absence kurzů současných studijních programů vysokých škol zabývajících se touto problematikou a vhodných studijních materiálů pro tyto kurzy. Cílem projektu je definovat a vysvětlit teoretické základy nutné pro pochopení problematiky developmentu a zároveň též demonstrovat i praktické možnosti využití techniky developmentu v různých aplikacích evolučního návrhu, zejména z oblasti analogových a číslicových obvodů, algoritmů a počítačové grafiky.

Publikace

2007BIDLO Michal. Biologií inspirovaný vývin jako technika evolučního návrhu. In: Kognice a umělý život VII. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007, s. 43-53. ISBN 978-80-7248-412-6.
 ŠKARVADA Jaroslav, HERRMAN Tomáš a KOTÁSEK Zdeněk. RTL Testability Analysis Based on Circuit Partitioning and Its Link with Professional Tool. In: IEEE 8th Workshop on RTL and High Level Testing. Beijing: Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, 2007, s. 175-181.

Vaše IPv4 adresa: 54.80.58.121
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]