Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

Využití grafických čipů pro obecné výpočty (GPGPU)

Název v angličtině:General Purpose Computation on Graphics Processing Units (GPGPU)
Hlavní řešitel:Pospíchal Petr
Spoluřešitelé:Kajan Michal, Schwarz Josef
Agentura:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
Kód:FR2641/2011/G1
Zahájení:2011-01-01
Ukončení:2011-12-31
Klíčová slova:GPGPU, OpenCL, CUDA, zrychlení, výkonnost
Anotace:
Projekt je zaměřen na přípravu a vytvoření nových studijních a demonstračních materiálů pro podporu výuky ve stávajícím kurzu dvouletého
magisterského studia na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně (dále jen FIT VUT v Brně), který pokrývá mimo jiné také
oblast použití grafických čipů pro obecné výpočty. Konkrétně se jedná o kurz Architektura a programování paralelních systémů (ARC) studijního
programu Počítačové a vestavěné systémy. Nové materiály vyplní mezeru chybějícího rozboru velmi aktuálního trendu obecných výpočtů na grafických
čipech a naleznou uplatnění také při řešení stále rostoucího počtu bakalářských, diplomových a dokonce i disertačních prací na toto téma.
Cílem projektu je názornou formou prezentovat jak teorii, tak praxi obecných výpočtů na grafických čipech (GPGPU) se speciálním zaměřením na
knihovnu nVidia CUDA (Compute Unified Device Architecture) a nový programovací jazyk OpenCL (Open Compute Language). V rámci materiálů
budou studentům detailně popsány možnosti a architektury aktuálních grafických čipů, bude porovnán jejich výkonnostní potenciál, vývojové prostředí
umožňující jejich využití pro obecné výpočty a programovací jazyky a knihovny specializované na tuto problematiku. Studenti tak získají aktuální
znalosti použitelné pro programování těchto čipů, čehož mohou využít v širokém spektru odvětví vyžadujících časově náročné výpočty.

Vaše IPv4 adresa: 54.162.239.233
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]