Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

Paralelizace Bayesovského evolučního algoritmu

Název v angličtině:The Prallelization of Bayesian Optimization Algorithm
Hlavní řešitel:Očenášek Jiří
Spoluřešitelé:Dvořák Václav, Schwarz Josef
Agentura:Ústav informatiky a výpočetní techniky FEI VUT
Kód:FR0171/2001/G1
Zahájení:2001-01-01
Ukončení:2001-12-31
Klíčová slova:Evoluční algoritmus, pravděpodobnostní model, EDA, BOA, Bayesovský optimalizační algoritmus, Bayesova síť
Anotace:
Cílem práce je analyzovat existující sekvenční metody učení grafových modelů ze vzorových dat, navrhnout paralelní metodu konstrukce Bayesovské sítě, odvodit její časovou složitost a ověřit její praktickou implementovatelnost a kvalitu vytvořením paralelního Bayesovského evolučního algoritmu.
Popis projektu:
Projekt zahrnuje rozbor existujících sekvenčních metod učení grafových modelů ze vzorových dat, návrh paralelní metody automatického učení Bayesovské sítě, analýza časové složitosti, celkový návrh struktury paralelního Bayesovského evolučního algoritmu, praktická implementace a odladění distribuované verze algoritmu se zasíláním zpráv podle standardu MPI, definování vhodné třídy testovacích úloh a jejich implementace, srovnání získaných výsledků se sekvenčními optimalizátory, prezentace výsledků na konferencích, ve sbornících a na Internetu, využití získaných poznatků při výuce.

Publikace

2001OČENÁŠEK Jiří a SCHWARZ Josef. The Distributed Bayesian Optimization Algorithm for Combinatorial Optimization. In: EUROGEN 2001 - Evolutionary Methods for Design, Optimisation and Control with Applications to Industrial Problems. Athens, 2001, s. 115-120. ISBN 84-89925-97-6.
 SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. Evolutionary Multiobjective Bayesian Optimization Algorithm:Experimental Study. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01, Vol. 1. Hradec nad Moravicí: MARQ, 2001, s. 101-108. ISBN 80-85988-57-7.
 SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. Multiobjective Bayesian Optimization Algorithm for Combinatorial Problems: Theory and Practice. NEURAL NETWORK WORLD. 2001, roč. 11, č. 5, s. 423-441. ISSN 1210-0552.
 SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. Pareto Bayesian Optimization Algorithm for the Multiobjective 0/1 Knapsack Problem. In: Proceedings of the 7th International Mendel Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2001, s. 131-136. ISBN 80-214-1894-X.

Vaše IPv4 adresa: 54.198.142.121
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]