Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

HYRŠ Martin a SCHWARZ Josef. Elliptical and Archimedean Copulas in Estimation of Distribution Algorithm with Model Migration. In: Proceedings of the 7th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI 2015). Lisbon: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015, s. 212-219. ISBN 978-989-758-157-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Elliptical and Archimedean Copulas in Estimation of Distribution Algorithm with Model Migration
Název (cs):Eliptické a Archimedovské kopule v EDA s migrací modelů
Strany:212-219
Sborník:Proceedings of the 7th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI 2015)
Konference:International Conference on Evolutionary Computation Theory and Applications 2015
Místo vydání:Lisbon, PT
Rok:2015
ISBN:978-989-758-157-1
Vydavatel:SciTePress - Science and Technology Publications
URL: [PDF]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconecta15-0925-CR.pdf1,27 MB2015-11-24 14:52:34
^ Zrušit výběr
S vybranými:
Klíčová slova
Estimation of Distribution Algorithms, Copula Theory, Parallel EDA, Island-based Model, Multivariate
Copula Sampling, Migration of Probabilistic Models.
Anotace
EDA algoritmy jsou stochastické optimalizační techniky založené na vytváření a vzorkování pravděpodobnostního modelu. Teorie kopulí poskytuje metody, které zjednodušují vytváření pravděpodobnostního modelu. Ostrovní varianta kopulové EDA s migrací pravděpodobnostních modelů (mCEDA) byla testována na spojitých optimalizačních úlohách. Zkoumali jsme dvě rodiny kopulí -- Archimedovské a eliptické. Experimentální výsledky potvrzují, že koncept migrace modelů (mCEDA) vede k lepší konvergenci ve srovnání se sekvenční variantou (sCEDA) a jinými kopulovými EDA.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Hyr{\v{s}} and Josef Schwarz},
   title = {Elliptical and Archimedean Copulas in Estimation
	of Distribution Algorithm with Model Migration},
   pages = {212--219},
   booktitle = {Proceedings of the 7th International Joint Conference on
	Computational Intelligence (IJCCI 2015)},
   year = 2015,
   location = {Lisbon, PT},
   publisher = {SciTePress - Science and Technology Publications},
   ISBN = {978-989-758-157-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11013}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https