Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

HYRŠ Martin a SCHWARZ Josef. Advanced Parallel Copula Based EDA. In: 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 1-8. ISBN 978-1-5090-4239-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Advanced Parallel Copula Based EDA
Název (cs):Pokročilý paralelní algoritmus EDA založený na kopulích
Strany:1-8
Sborník:2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence
Konference:IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2016
Místo vydání:Athens, GR
Rok:2016
ISBN:978-1-5090-4239-5
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconSSCI16_paper_197.pdf531 KB2016-12-14 13:46:16
^ Zrušit výběr
S vybranými:
Klíčová slova
Estimation of distribution algorithm (EDA)
Copula theory
Parallel island-based algorithm
Migration of model
Benchmarks CEC 2013
Anotace
Algoritmy EDA (estimation of distribution algorithms) jsou stochastická optimalizační technika založená na budování a vzorkování pravděpodobnostního modelu. Teorie kopulí poskytuje metody, které usnadňují budování pravděpodobnostního modelu. Abychom vylepšili efektivnost současných EDA založených na kopulích, navrhujeme novou paralelní modifikaci. Zkoumali jsme osm variant ostrovního modelu užívajícího vhodnou rodinu kopulí, mezi ostrovní migraci a dodatečnou adaptaci marginálních parametrů pomocí techniky CT-AVS. Navržené algoritmy byly testovány na dvou skupinách standardně užívaných optimalizačních úloh ve spojité oblasti. Dosažené výsledky potvrzují efektivnost našich algoritmů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Hyr{\v{s}} and Josef Schwarz},
   title = {Advanced Parallel Copula Based EDA},
   pages = {1--8},
   booktitle = {2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence},
   year = {2016},
   location = {Athens, GR},
   publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
   ISBN = {978-1-5090-4239-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11225}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.198.55.167
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]