Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

HYRŠ Martin a SCHWARZ Josef. Estimation of distribution algorithm with copula probabilistic model: A short introduction. In: Proceedings of 20th international conference of softcomputing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2014, s. 71-76. ISBN 978-80-214-4984-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Estimation of distribution algorithm with copula probabilistic model: A short introduction.
Název (cs):Algoritmus s pravděpodobnostím modelem využívající kopuli:krátký úvod
Strany:71-76
Sborník:Proceedings of 20th international conference of softcomputing
Konference:20th International Conference on Soft Computing
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2014
ISBN:978-80-214-4984-8
Vydavatel:Fakulta strojního inženýrství VUT
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconmendelfinal.pdf305 KB2017-05-30 12:10:10
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova

Estimation of distribution algorithms, Copula Theory, Sklar's theorem, Gaussian copula, optimization problems.

Anotace
Je použit nový pravděpodobnostní model založený na teorii kopulí (EDAs). Při jejím použití je možné oddělit strukturu závislosti sdružené pravděpodobnosti a marginální rozložení. Podrobně je popsána Gaussovská dvoudimenzionální kopule včetně vzorkování založené na podmíněné hustotě pravděpodobnosti. Použití kopulí v EDA algoritmech je ilustrovánona několika testovacích úlohách.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Hyr{\v{s}} and Josef Schwarz},
   title = {Estimation of distribution algorithm with copula
	probabilistic model: A short introduction.},
   pages = {71--76},
   booktitle = {Proceedings of 20th international conference of
	softcomputing},
   year = {2014},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Mechanical Engineering BUT},
   ISBN = {978-80-214-4984-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10678}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.158.199.217
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]