Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc.

OČENÁŠEK Jiří a SCHWARZ Josef. Development system DEBOA for rapid prototyping of evolutionary applications. In: Proceedings of International Conference MOSIS '02. Ostrava: MARQ, 2002, s. 169-176. ISBN 80-85988-71-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Development system DEBOA for rapid prototyping of evolutionary applications
Název (cs):Vývojový systém DEBOA pro rychlé prototypování evolučních aplikací
Strany:169-176
Sborník:Proceedings of International Conference MOSIS '02
Konference:36th Spring International Conference MOSIS 2002 Modelling and Simulation of Systems
Místo vydání:Ostrava, CZ
Rok:2002
ISBN:80-85988-71-2
Vydavatel:MARQ
Klíčová slova
Evoluční algoritmus, Bayesovský optimalizační algoritmus, rozhodovací grafy, optimalizační problémy, rychlé prototypování, platforma Java
Anotace
Článek se zabývá návrhem modulárního vývojového systému DEBOA pro rychlé prototypování optimalizačních aplikací založených na na Bayesovském optimalizačním algoritmu [1]. Jsou specifikovány obecné požadavky na vývojový systém včetně modularity a vizualizace výsledků. Návrh vývojového systému je realizován na platformě jazyka Java, který zaručuje značnou přenositelnost. Systém DEBOA může být snadno rozšířen o další typy fitness funkcí a nové typy vizualizace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} O{\v{c}}en{\'{a}}{\v{s}}ek and Josef
	Schwarz},
   title = {Development system DEBOA for rapid prototyping of
	evolutionary applications},
   pages = {169--176},
   booktitle = {Proceedings of International Conference MOSIS '02},
   year = {2002},
   location = {Ostrava, CZ},
   ISBN = {80-85988-71-2},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=6937}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.162.128.159
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]